Joanna Kiernicka - fotograf

Tworzę portety, zdjęcia rodzinne, ślubne i okazjonalne.